Gedecoreerde held

Gedecoreerde held

Deze man wees trots op zijn decoraties en daarna naar mij van ""haha, fotograafje, dat is me nogal wat, heh ...!" (Toestemming had ik trouwens gevraagd  in handen-en-voetentaal). This man proudly showed his war-decorations and then pointed at me like "haha little photographer, that is quite something, huh ...! (by the way I had asked permission with hands-signlanguage).